regulamin wynajmu domków
slonce2°C
Rezerwuj online

REGULAMIN WYNAJMU DOMKÓW SŁONECZNA OSADA W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM

 

 1. Właścicielem obiektu Słoneczna Osada jest firma AMV Waksmundzki Łukasz. Obiekt znajduje się w Krościenku nad Dunajcem przy ulicy Słonecznej 46.
 2. Klienci korzystający z usług obiektu zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właścicieli obiektu.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.
 4. Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem, najpóźniej jednak w dniu następnym do godz. 15:00 prosimy bardzo o dotrzymanie tego obowiązku.
 5. Klienci naszych obiektów zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u właściciela obiektu lub obsługi. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).
 6. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości naszego obiektu. Jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku każdego gościa. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.
 7. Na terenie obiektu obowiązuje doba hotelowa od godz. 15:00 w dniu przyjazdu do godz.10:00 w dniu wyjazdu.
 8. Najmując lokal, gość określa czas swego pobytu oraz rodzaj lokalu. Przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić właścicielowi do godz. 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu lokalu. Właściciel nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu lokalu w przypadku braku wolnych miejsc.
 9. Wjazd na teren Słoneczna Osada i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wskazanych przez właściciela . Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Słoneczna Osada nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
 10. Klient przywożący ze sobą psa lub inne zwierze domowe obowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, ażeby zwierzę nie zagrażało innym wczasowiczom bądź pracownikom obiektu, w szczególności zwierzę powinno być prowadzone na smyczy i mieć założony kaganiec. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego właściciel bądź osoba, pod której opieką pozostaje ono na terenie obiektu.
 11. Informujemy, że nie odpowiadamy w najętym lokalu za pozostawione mienie klienta.
 12. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna trwająca w godz. 22:00 – 6:00.
 13. Użytkownicy grilla zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu. Węgiel we własnym zakresie.
 14. Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu kluczy do lokalu) na terenie obiektu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu lokalu po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.
 15. W momencie przekazania przez właściciela klucza do lokalu stają się Państwo jego gospodarzami, na życzenie lokal może zostać sprzątnięty, w tym celu należy uzgodnić tą usługę z właścicielem obiektu. Koszt usługi wynosi od 50 zł do 80 zł.
 16. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i lokalu. Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości do 30% ogólnej kwoty zamówienia.
 17. Zadatek zwracany jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu
 18. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej, jeśli odwołanie nastąpiło na 45 i mniej dni przed zarezerwowanym terminem, jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku nie dokonujemy zwrotów. Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezerwacji w terminach 01-03 maja, 24-26 grudnia oraz 31 grudnia.
 19. Z placu zabaw mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby zameldowane.
 20. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na placu zabaw tylko pod opieką dorosłych.
 21. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
 • będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc, a następnie zniszczone.
 2. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie prądu czy wody.
 3. Regulamin obiektu podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.sloneczna-osada.pl, w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach meldunkowych na tablicy informacyjnej jak i w lokalu.
 4. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia pensjonatu bez zwrotów kosztów.

Rezerwacje w obiekcie Słoneczna Osada w Krościenku nad Dunajcem

 1. Rezerwacji domku dokonać można w formie elektronicznej, na stronie sloneczna-osada.pl, mailem na adres [email protected] lub telefonicznie pod numerem 514201970 Jest to rezerwacja wstępna, która obowiązuje do 2 dni od momentu jej zgłoszenia.
 2. Zadatek w wysokości 30% wartości usługi należy wpłacić na konto bankowe wskazane na stronie sloneczna-osada.pl do 2 dni od momentu zgłoszenia rezerwacji. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną w momencie wpływu przedpłaty na konto bankowe Osady – wówczas na konto mailowe osoby rezerwującej domek wysyłane jest potwierdzenie dokonanej rezerwacji.
 3. Brak wpłaty przedpłaty po upływie oznaczonego w punkcie 2 terminu, automatycznie anuluje rezerwację wstępną.
 4. W przypadku rezygnacji z pobytu objętego rezerwacją na minimum 45 dni (do godziny 12.00) przed planowanym przyjazdem, kwota przedpłaty zwracana jest w wysokości 100% jej wartości; w przypadku rezygnacji z rezerwacji w terminie pomiędzy 45 a 14 dni przed jej terminem (dokonanej do godziny 12.00) zwracane jest 50% wartości przedpłaty. Zapis ten nie dotyczy wynajmu domków w okresie Weekendu majowegoBożego Narodzenia, Sylwestra i Wielkanocy – zadatek za pobyt w tych terminach nie podlegają zwrotowi.
 5. Wpłacenie zadatku jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania wpłaty przedpłaty lub całości należności za pobyt, umowę najmu uważa się za zawartą.

 

Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez właściciela obiektu i obowiązuje od 01.07.2015 roku.

Sprawdź ofertę noclegów na eholidaydom letniskowy Słoneczna Osada Domki
"Słoneczna Osada" komfortowe domki (6-osobowe) w Krościenku n/DKrościenko nad Dunajcem nocleginoclegi